De manier om je website gezond te houden!

Service Level Agreement (SLA)

SLA, de afkorting van Service Level Agreement, is een overeenkomst tussen jou als klant en wij als Reclamestek. Wij bieden een SLA-contract aan, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Het gaat hier om een technisch onderhoudscontract voor het beheer van je website of webapplicatie.

Wat zijn de voordelen?

 • We sluiten altijd een contract af voor de periode van 1 jaar waardoor je precies weet waar je aan toe bent
 • Met een SLA contract heb je voorrang bij het inplannen van werkzaamheden en het zoeken naar een oplossing
 • De kwaliteit van de website en het CMS is gewaarborgd
 • Uren worden afgeschreven in blokken van 15 minuten

Wat zijn de voorwaarden?

 • Onze kantooruren zijn maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
 • Een calamiteit dient gemeld te worden via mail op info@reclamestek.nl
 • Alle werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de beschikbare support minuten
 • Indien support uren op zijn, kunnen nieuwe uren worden ingekocht
 • Bugs in de door ons gerealiseerde software zullen wij kosteloos verhelpen
 • Bugs in software van derden zoals externe plugins lossen wij op binnen de overeengekomen SLA
 • Uitgesloten zijn problemen veroorzaakt door een DDoS attack of met transit en/of peering partners
 • Uitgesloten zijn problemen veroorzaakt door onjuist gebruik van het systeem
 • Uitgesloten zijn problemen buiten de invloedssfeer van Reclamestek B.V.
 • Alle garanties komen te vervallen indien andere partijen dan Reclamestek B.V. het systeem aanvullen of aanpassen
 • Het totaalbedrag á 12 x € 15,00 wordt vooraf in een keer gefactureerd
 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

 • Reclamestek SLA
 • Server 99,9% uptime *
 • Inhoudelijke reactie binnen 1 werkdag
 • 24 uur tijd tot herstel
 • 150 support/beheer minuten per jaar
 • Telefonisch support van 08.30 tot 17.00 uur
 • Dagelijkse backups *
 • Twee-maandelijkse updates
 • * Niet van toepassing bij externe host
 • € 15,00 per maand
 • Eens per jaar een factuur